Nätverket Öppna Företag

Öppna Företag är en ideell organisation för företagare i Varberg där syftet är att skapa ett bättre samhällsklimat och stärka företagens konkurrenskraft i en tid av samhälleliga utmaningar.

Öppna företag startades 2016 som ett projekt för näringslivet i Varberg. Syftet är att engagera företagare att nyttja sin möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom sin företagskultur. Idén är att bli konkurrenskraftig genom öppenhet, med vinster för företaget, samhället och individen. Öppna företag arbetar med opinionsbildning, kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet och öka kunskapen om hur öppna värderingar ger lönsamhet.

2017 är vi ca 70 medlemmar, där varje företag förbundit sig att aktivt arbeta för öppna värderingar. Initialt rekryterades företag till projektet, men ringen vidgas efterhand med idrottsföreningar, offentliga arbetsplatser, fackföreningar etc. 

Projektet drivs i form av en ideell förening med ideella krafter och bidrag från näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun, Region Halland och Sparbanksstiftelsen.

Vill du vara med? Läs mer på www.oppnaforetag.se

 

Sidan uppdaterad 2017-12-18