Byapeng

Byapengen är Varbergs kommuns stöd till Lokala utvecklingsgrupper.

Det vill säga byalag och samhällsföreningar som har som uppgift att verka för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område och som aktivt engagerar sig i sin bygd. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i våra byar.

Byapengen skall användas till föreningens verksamhet och för dess utveckling.

För att beviljas stödet måste den lokala utvecklingsgruppen utse en kontaktperson ifrån bygden som kan utgöra ett bollplank till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling.

Stödet är på 10 000kr om föreningen har över 150 medlemmar, annars är stödet på 5000kr. För Varbergs Landsbygdsråd är summan 15 000kr.    

Ansökan för 2017 skall vara inne senast 22/6

Du kan ansöka om Byapeng med hjälp av vår E-tjänst Byapengen.

För att ansöka med e-tjänst krävs Bank ID samt ett bevis på att sökanden får ansöka i föreningens namn.

Saknas tillgång till BankID så kan ni skriva ut ansökan och skicka in den via post. Ansökan via post har något längre handläggningstid.

Ansökan hittar du HÄR (pdf, 1.9 MB) och skickas sedan till:
Varbergs Kommun
Att: Byapengen
432 80 Varberg

Vill du läsa mer om syftet, bedömningsgrunder och avgränsningar så hittar du det HÄR

Vid frågor kan du kontakta; 

Ulrika Rylin, Landsbygdsamordnare
0708-72 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Sidan uppdaterad 2017-04-19