Mätningar i och av Varbergs näringsliv

Det finns olika sätt att mäta hur näringslivet i en kommun går. Här finner du länkar till tre undersökningar, som alla mäter olika saker.

Tillsammans ger de förhoppningsvis en bra bild av Varbergs näringsliv.
Undersökningarna ger oss fingervisningar om vad vi ska blir bättre på och vad som fungerar idag.

Vi har också en ambition att göra en helt egen undersökning, så kan vi få ett ännu bättre underlag för vårt arbete. 

Lokalt företagsklimat – görs av Svenskt näringsliv

Frågor ställs till företag och politiker om hur de upplever bl a bemötande, information och samspel. Vissa fakta ingår också, som t ex antal nystartade företag.

Sveriges kommuner rankas i jämförelse med övriga kommuner, plats 1 är bäst och 290 är sämst.

Varberg ligger på plats 60.

RESULTATET


INSIKT
– görs på uppdrag av Varbergs kommun (Sveriges Kommuner och Landsting)

En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen skickas till alla företag som haft någon typ av tillståndsärende hos kommunen. Resultatet blir ett NKI (nöjd kund index) där 100 är bäst.

Varberg har NKI 62

Resultat:

NATIONELLA

VARBERG


Årets Företagarkommun
– Företagarna och UC

Denna undersökning grundar sig på företagens bokslut. Mäter alltså hur företagen egentligen går, utan att ta hänsyn till attityder och värderingar. Årets företagarkommun mäter tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag.

UC sammanställer informationen.

RESULTATET

 

KONTAKT:
EvaLotta Petersson
TEL: 0340-86817
E-POST: evalotta@marknadvarberg.se 

Sidan uppdaterad 2013-04-24