Ge en arbetssökande chansen

Du som är arbetsgivare kan ta hjälp av en nyarbetslös praktikant med yrkeskompetens. På så sätt kan du komplettera personalstyrkan och se om personen på längre sikt passar i din organisation.

Arbetsförmedlingen ger dig chansen att ta emot en arbetssökande i Arbetspraktik. En chans att planera framtida rekryteringar.

Arbetsförmedlingen inventerar företag i Varberg som långsiktigt kan se en möjlighet i att erbjuda arbetssökande en kompetensutveckling på företaget.

Detta kan avse en planering inför kommande rekryteringar, vid pensionsavgångar, anställda som slutar av andra skäl eller i avvaktan på att konjunkturen vänder och man på nytt behöver anställa/rekrytera. Tag vara på möjligheten att rusta ditt företag med kompetent arbetskraft inför konjunkturvändningen! Hjälp till självhjälp kan i dessa fall vara att erbjuda en arbetssökande en plats på företaget under några månader.

Inga kostnader för företaget mer än att man förbinder sig att det finns en handledare till hands samt att man efter Arbetspraktiken slut skriver ett intyg på hur praktiken har fungerat.

För personer i Arbetspraktik gäller samma bestämmelser som för anställda i vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen.FAKTA
Arbetspraktik på en arbetsplats

Syfte: Att stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete.

Arbetspraktik på en arbetsplats kan beviljas då behov finns av yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet.

I Arbetspraktiken kan också ingå Praktisk Kompetensutveckling där syftet är att ge arbetssökande med tidigare yrkeserfarenhet möjlighet att behålla kontakten med arbetslivet inom områden som stämmer överens med deras erfarenheter och utbildningar

Arbetspraktik kan även vara möjlig inför en anställning där arbetssökande har ingen eller begränsad erfarenhet från svenskt arbetsliv.

Kan beviljas under 1-6 månader beroende på syftet med praktiken.

Arbetspraktik bör planeras i samråd med berörd facklig organisation på företaget. 

MER INFORMATION
Kontakta Arbetsförmedlingens Arbetsgivarservice tel 0340-64 55 03


 

Sidan uppdaterad 2015-06-29