Teknikcollege

Ditt företag kan bidra till en stark teknisk tillväxt i Regionen. Genom Teknikcollege skapas unika möjligheter för dig och ditt företag att samarbete med morgondagens arbetskraft, regionens elever

Uppdrag och projekt inom Teknikcollege skapar möjligheter...

...för elever att skapa ett intresse och lära sig mer om teknik.
...för företag att öppna dörrarna till framtiden.
- Vår förhoppning är att näringslivet ska kunna lämna mer ”hårda uppdrag” till skolorna i regionen för eleverna att arbeta med och utveckla lokalt och regionalt, säger Carina Carlsson projektledare på Region Halland.

MÅL
Målet är att kunna skapa ett vinna/vinna förhållande där såväl företag som skola ser att uppdragen gagnar samarbetet och teknisk utveckling i regionen. Eleverna ska kunna tillgodoräkna sig poäng för sina uppdrag och företagen ska bedöma elevernas insatser och kunna se nyttan med att uppdragen utförs. Det är en fördel om korsbefruktning mellan t ex industri- och teknikprogram samt ämnesintegrering präglar uppdragen.

HUR KAN DITT FÖRETAG VARA DELAKTIG
Vilka slags uppdrag och vilka områden ser ni att ni inom ert företag skulle kunna låta elever från Teknikcollege Halland engageras i?

EXEMPEL PÅ SAMARBETE IDAG
Teknikprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm har ett bra samarbete med näringslivet. Känner ni till något koncept som ni skulle kunna applicera på ert företag (se även www.teknikcollege.se)


EXEMPEL PÅ UPPDRAGSOMRÅDEN
⁻ Problemlösning i företagets verkstadsmiljö
⁻ Någon form av produktutveckling
⁻ Ren ”produktion”
⁻ Spillmaterial – nya användningsområden
⁻ På beställning av företaget designa, utveckla och tillverka ”trivselprodukter” (kombinera metall, plexiglas, trä, elektronik m m) till företagets personalrum, café, restaurang – ex. konstverk, ljus-stakar, fruktkorgar, lampor, schackspel, hyllor, skyltar, speglar, klockor, förvaring m m
⁻ Kartläggning av företagets arbetsmiljö och eventuella förbättringsmöjligheter
⁻ Kartläggning personal inom teknikområdet – kompetens, ålder, jämställdhet m m – ev åtgärds-förslag
⁻ Lean – vad är det och går det att applicera på skolan?
⁻ Marknadsundersökning teknikområdet
⁻ Framtidsscenarier
⁻ Företagspresentationer internt och externt
⁻ Medias roll inom er bransch – vad och varför


KONTAKT
Catarina Carlsson, projektledare
TEL:0703-558166
E-POST: kansli@regionhalland.se


 

Sidan uppdaterad 2012-03-07