Den attraktiva staden

Varberg med en attraktiv stadskärna. Det femte seminarietillfället sammanfattade och lyfte fram förslag på åtgärder och organisering för genomförande.

Vårens arbete med en handelsvision för Varbergs stadskärna har involverat fastighetsägare, handlare, Varbergs kommun och Marknad Varberg. Det har varit god uppslutning med cirka 70-80 deltagare vid varje tillfälle. Vid detta den femte av seminarietillfällena sammanfattades tidigare uppkomna frågeställningar och det som diskuterats. 

Tomas Kruth och Rudolf Antoni från från Fastighetsägarna GRF lyfte fram åtgärdsförslag och organisering för genomförande. 

- Viktiga framgångsfaktorer för att vi ska lyckas med att utveckla och skapa en ännu mer attraktiv stadskärna i Varberg är att vi formulerar en affärsidé och ett måldokument, menar Tomas.

FÖRUTSÄTTNINGAR & MÖJLIGHETER
Förutsättningarna är goda för Varbergs stadskärna. Tillväxten är god, Varberg har ett starkt varumärke och som turiststad ligger vi stadigt i topp. Det finns några tydliga saker att jobba med och det är den relativt korta tid som besökaren stannar i stadskärnan. Hur äldre köpmönster med kantstensparkering kan möta/förändras till förmån för den mer moderna upplevelseinriktade shoppingen.

Några saker på listan över åtgärder är att se över handelsstråken, etablering och dagens stora fråga, hur knyter vi samman stadskärnan med havet. Vid mötet framkom till och med ett spontant skissförslag, vilket är ett tydligt tecken på att Varberg är kreativt och öppnet för utveckling och förnyelse.  


Mats Rydholm presenterar ett skissförslag på hur man kan knyta ihop stadskärnan med havet. Kanske något att ta med i arbetsprocessen med Varbergs som den attraktiva staden. Hursomhelst, ett kreativt initiativ av en varbergare och fastighetsägare.   


- I oktober återkopplar vi det arbete vi satt igång och den respons vi fått idag på det vi arbetat fram under våren, berättar Roger Almén, Marknad Varberg och samordnare för projektet. 


LÄS SAMMANSTÄLLNING AV VÅRENS SEMINARIETILLFÄLLEN >>KONTAKT
Marknad Varberg AB
Roger Almén
Handelsutveckling
TEL:0340-86821
E-POST: roger@marknadvarberg.se  

Sidan uppdaterad 2012-06-20