Pristagare 2012

600 gäster applåderade Varbergs näringsliv. Tio företag fick ta emot pris. Här finns alla namn och även motiveringarna, bilderna kommer att läggas ut på måndag. Tack alla gäster och Grattis alla pristagare.ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2012

Årets Lantbruksföretagare är ett modernt lantbruksföretag i framkanten med en målmedveten satsning på en mycket hög svensk kvalitet av griskött.

LRF har utsett Årets Lantbruksföretagare till Gun och Martin Ragnarsson
 

 
 

ÅRETS KÖPMAN 2012
Med en service utöver det vanliga, inspirerande skyltfönster och medarbetare som sätter kunden i fokus har man skapat ett starkt varumärke som gör Varberg vida känt.

Genom åren har företaget inte bara förvaltats utan även utvecklat sitt sortimentet i samklang med trenderna och når nu en bredare kundgrupp.

Dessutom har man lyckats göra detta med förbättrad omsättning och lönsamhet.

Varberg Handels pris till Årets Köpman 2012 går "klädsamt" till Lolles Kläder och Lars-Göran, Anita och Mattias Hedberg 

 ÅRETS BESÖKSNÄRINGSFÖRETAGARE 2012

Veronica Maggio, stand-up, svenska björnstammen, rundpingisklubben, Kapten Röd, julbord, Petter....

Under många år har han inspirerat oss att upptäcka ny svensk musik.  Det är inte många ”up-coming” artister som inte varit på besök i Varberg tack vare denne pristagare.

Med sin kreativitet och sina kontakter har han breddat utbudet i Varberg och starkt bidragit till att Varberg har tagit en stor plats i Artistsverige  - en större plats än som är vanligt för en ort av Varbergs storlek.

En unik man med ett unikt ställe på en unik plats.

Årets Besöksnäringsföretagare 2012 är Krögaren, husbandsmusikanten och bandbokaren Ulf Cronheim, Majas vid Havet. 

 ÅRETS FÖRETAGARE 2012

"Att de är verkliga entreprenörer, som sett en specialnisch på marknaden och med envetenhet och uppfinningsrikedom utvecklat ett lönsamt företag med stor potential
-det har de papper på.

Vi applåderar SWT Paper som en värdig Årets Företagare 2012

ÅRETS NYFÖRETAGARE 2012

Årets Nyföretagare har under hela sitt liv älskat färg och form inspirerat av naturen.

Hennes trygghet i att vara sin egen har vuxit fram steg för steg, bla genom deltagande i Entreprenörskolan, där hon tagit till sig de allmänna förutsättningarna för eget företagande.

Vinnarens kreativa och skapande ådra återfinner vi på hennes mönster, till textilier, papper, tapeter, mattor och annan konst.

Årets nyföretagare heter Louise Videlyck, Videlyck Design 

 ÅRETS FASTIGHETSÄGARE 2012

Sedan början av 1980-talet har man med stor målmedvetenhet satsat på fastighetsmarknaden. Man har under årens lopp köpt in enstaka fastigheter, större fastighetsbestånd men också i egen regi byggt nya lägenheter och lokaler. Numera omfattar beståndet drygt 1300 lägenheter och dessutom ett stort antal lokaler inom ett geografiskt område från Göteborg till Malmö. Centrum för verksamheten är dock Varberg, där också huvudkontoret är förlagt.

Varbergs kommun är en expansiv kommun med stor inflyttning. Detta innebär samtidigt att man har brist på lediga bostäder. Genom att Derome Förvaltning under senare år har exploaterat Göingegården, där man har byggt såväl hyreslägenheter som bostadsrätter, har man varit till stor nytta för Varbergs kommun genom att bereda bostadssökande lägenheter. Genom att man i koncernen också tillverkar färdiga trähus och genom sitt stora sågverk i Derome förädlar skogsråvaran till byggmaterial, bidrar man även i högsta grad till sysselsättningen i vår kommun.

Derome Förvaltnings satsning på fastighetsmarknaden har karaktären av långsiktighet. Långsiktiga förvaltare är bra, och detta är något vi i Varberg skall känna tacksamhet över.

Ett genomgående drag i företagets fastighetsförvaltning är dess stora miljötänk, och att fastigheterna skall vara energieffektiva.

En viktig del i företagets filosofi är att ge byggnationen en estetiskt tilltalande utemiljö liksom att man även satser stort på en god standard inomhus.

Slutligen är man i Derome Förvaltning angelägna om att ha en god och nära kontakt med sina hyresgäster och ge dem en snabb och god service.

Mottagare av utmärkelsen Årets fastighetsägare 2012 är Derome Förvaltning 

 ÅRETS NÄRINGSLIVSPROFIL 2012
I valet av årets pristagare är engagemang ledordet
- för företaget han varit trogen i många år och lett genom hög- och lågkonjunkturer,
- för att utveckla andra företag genom ett flertal styrelseuppdrag
och
- för samhällsutvecklingsfrågor.
En person som med driv, lugn och stabilitet verkar för näringslivets och Varbergs bästa - en klok man!              

Årets Näringslivsprofil 2012, Jan Werdelin, Strängbetong
ÅRETS ENERGI- OCH MILJÖFÖRETAG 2012

Deromegruppen använder livsstilsprojektet One Tonne Life för att belysa framtida möjligheter att minska vår miljöpåverkan. Genom att i realtid visa hur en vanlig familj måste ändra sin livsstil för att minska sin miljöpåverkan förmedlas ett unikt exempel på modern miljökommunikation.
One Tonne Life projektet har fått genomslag såväl i nationella som internationella medier och nått långt utanför Derome­gruppens ordinarie målgrupper.

EMCs Energi- och Miljöpris 2012 tilldelas Deromegruppen


 

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2012
Dom gör tavla efter tavla.
Längs motorvägar, idrottsanläggningar, kulturinstitutioner och butikscentra.
Dom har en publikmängd som med råge överstiger de flesta gallerierna i världen.
Dom utvecklar, säljer och installerar elektroniska stortavlor runt om i landet.
Och dom finns här i Varberg

Företagarna Varberg och Vi alla applåderar Årets Unga Företagare, Vertiseit AB

 

 

ÅRETS KREATIVA 2012
Med sitt företag har de ett påtagligt nytänkande och har kreativt bidragit till att nå Varbergs Vision 2025.
De har tagit initiativet till, och med stort engagemang och envishet sett till, att förverkliga sin idé om att utveckla kustkulturen i Varberg genom arrangemanget Coastal Culture.
Ett arrangemang som i två år gett den kustanknutna kreativa näringen en mötesplats och skyltfönster samtidigt som det har blivit ett mycket uppskattat arrangemang för både varbergare och besökare.

Varbergs kommun gratulerar Årets Kreativa 2012, Nordic Surfers, Erik Ruth och Kristjan Sigurdarson

Sidan uppdaterad 2012-10-23