Varbergs stadskärna 2025

Arbetet pågår hur handeln ska utvecklas i centrala Varberg fram till 2025. 

I bifogad rapport beskrivs vilka olika åtgärder som ska genomföras och hur det fortsatta arbetet ska organiseras. Den innehåller även en åtgärdsplan där fastighetsägarna, näringsidkare, Varbergs kommun och Marknad Varberg ska samverka för att nå resultaten. Här finns även en sammanställning av de synpunkter som framkommit vid seminarier och resultaten från en medborgarundersökning.  Under våren kommer en återrapportering och en checklista att tas fram för att säkra att arbetet med den fortsatta utvecklingen pågår.

Vid frågor kontakta roger@marknadvarberg.se

 

Sidan uppdaterad 2014-03-05