Region Halland upphandlar företagsstöd

Välkomna till en informationsträff om upphandling av företagsrådgivning och företagsstöd i Halland!

Från och med årsskiftet 2013-2014 kommer Region Halland att erbjuda ett basutbud av kvalitetssäkrat företagsstöd till nya och etablerade företag i Halland. Rådgivningen kommer att vara kostnadsfri för företagen.

Inför detta upphandlar nu Region Halland konsulttjänster inom fem olika kompetensområden:   

  • Affärsidé och affärsplan
  • Ekonomi och juridik
  • Marknad och sälj
  • Ledning och organisation
  • Produkter och tjänster

Dessa kompetensområden kommer att utgöra basen i ett regionalt system som ska säkerställa att alla kommuner i Halland kan erbjuda en basnivå av kvalitetssäkrat företagsstöd. Upphandlingen omfattar ett treårigt ramavtal, 2014-2016, och maximalt fem leverantörer kommer att upphandlas inom varje område.

Anbudstiden är 15 juli – 2 september 2013. Upphandlingen publiceras i Europeiska Unionens Officiella tidning via OPIC/Tend Sign med återspegling på Region Hallands hemsida.

För mer information och förfrågningsunderlag, klicka på nedanstående länk:

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

Välj därefter "Aktuella upphandlingar OPIC". Basutbudets upphandling heter ”Upphandling av ramavtal avseende Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014-2016, Region Halland”.
 

PROGRAM FÖR INFORMATIONSTRÄFFEN

TID: 20 augusti 2013 klockan 17:00 – 18:00

PLATS: Laxbutiken i Heberg
 

17:00 - EvaLotta Petersson, näringslivsutvecklare i Varberg, och Sandra Johansson, utvecklingsledare på Region Hallands näringslivsavdelning, presenterar Hallands nya satsning på företagsrådgivning.

17:15 - Hans-Inge Johansson, ansvarig för upphandlingen på Region Halland, informerar om förfrågningsunderlag och upphandling samt svarar på frågor.


Ingen föranmälan krävs!

Vid frågor, vänligen kontakta Sandra Johansson via epost: sandra.a.johansson@regionhalland.se eller på telefon 035-17 98 74.

Eller EvaLotta Petersson, Marknad Varberg via e-post: evalotta@marknadvarberg.se eller på telefon 0340-86817.

 

Sidan uppdaterad 2013-08-21