Innovationscheckar

Utveckla ditt företag med hjälp av Innovationscheckar och Almi Halland!

Nu finns det möjlighet för halländska företag att söka Innovationscheckar hos Almi Halland. Checkarna kan användas till att utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap. 

Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att ett innovationsidé/projekt kan utvärderas och startas.

Ca 15% av checken kan användas för att köpa projektledning/coachning.
Beloppet är 100.000 sek/check.

Kriterier för att kunna söka Innovationscheck:

- Sökande företag ska ha minst tre anställda.
- Sökande företag ska ha bedrivit verksamhet i minst ett år (första årets bokslut ska finnas).
- Försäljningsintäkter ska finnas i sökande bolag.
- Sökande företag ska ha tillväxtpotential.
- Extern kunskap ska köpas från offentlig eller privat kunskapsleverantör.

Sidan uppdaterad 2013-04-10