Förenklingsjakten

Tillväxtverkets projekt Förenklingsjakten har Varberg som en av utgångspunkterna i sin jakt på att förenkla regler genom att utgå från företagarnas vardag.

Tillväxtverket har under våren besökt ett antal företag i Varberg och tre andra kommuner inom hotell- och restaurangbranschen. Målet är att identifiera förbättringsområden och sprida kunskap om hur företagen upplever och hanterar de regler som finns. En slags jakt på förenkling helt enkelt. 

Förenklingsjakten ska i fyra utvalda branscher förmedla de medverkande företagens upplevelser av regler. Först ut är hotell- och restaurangbranschen. Inom varje bransch besöker Förenklingsjakten ett tiotal företag i fyra kommuner. När hotell- och restaurangbranschen är klar går Förenklingsjakten vidare till branscherna transport, handel och tillverkningsindustrin. Lärdomar och slutsatser från respektive bransch kommer att diskuteras och spridas till berörda myndigheter.

FRUKOSTMÖTE 29 MAJ I VARBERG
Resultatet från hotell- och restaurangbranschen diskuterades under ett frukostmöte i Varberg den 29 maj.
Gunilla Svensson, projektledare från Tillväxtverket berättade om hur det handlar om att minska företagens kostnader vare sig det handlar om utebliven förtjänst i väntan på långsamma processer eller höga avgifter för tillstånd som man kanske inte ens får i slutändan. Det ska vara lätt att göra rätt. Regler bör vara enkla och föremålsenliga. De behövs i allra högsta grad, där finns ingen vilja att ta bort regler. Bara att förenkla, vara tydlig med vad som krävs och förkorta krångliga processer.

Det gäller att ta på sig företagsglasögonen lite oftare och göra nedslag i verkligheten hos företagare. Detta är ingen statistisk undersökning där man pekar på diagram och procent. Undersökningen bygger på en etnografisk inriktad metod. Man jobbar för att fånga upp berättelser och en närhet till vardagen. Detta gör man bland annat genom träffar med kommunen, intervjuer med företagare, frukostmöten, dagboksstudier och på sikt även branschmöten på internationell nivå.

Lika lagar och regler för alla, och en ökad förståelse för företagarnas vardag, står högst upp på önskelistan från företagarna.

enklareregler.se kan du som har idéer om hur företagens vardag kan förenklas och de myndigheter som är ansvariga för regelverken mötas. Här kan du som arbetar med att förenkla för företag bland annat hitta verktyg som kan underlätta ditt arbete. Läs mer>>
 Sidan uppdaterad 2013-05-29