Grattis Mantum Entreprenad!

Förra veckan fick Mantum Entreprenad, Pantamera/Returpacks pris för bästa entreprenör!

Med motiveringen att Mantum tog in 40 nya lösviktsbutiker i sin planering utan problem!

Mantum är ett av södra Sveriges största och mest moderna transport- och logistikföretag med mer än 300 personer sysselsatta. De har en lång rad av tjänster inom bygg- och anläggningssektorn, miljö- och återvinning samt godstransporter - allt från lokal till internationell transport, spedition, lagertjänster, tulltjänster, tredjepartslogistik, specialtransporter och distribution. Som alla är väl miljöanpassade. 

Samhället präglas idag av en hög miljömedvetenhet där såväl företag som privatpersoner engagerar sig i sortering och återvinning. Mantum är en god samarbetspartner när det handlar om miljövård.
De uppfyller alla krav inom miljöområdet och erbjuder flertalet tjänster relaterade till Miljötransporter. Containertjänster, Slamsugning, Högtrycksspolning, Byggavfall, Komprimatorbilar, Miljöstation Klastorp samt Flistransporter. 

 

Sidan uppdaterad 2013-05-27