PS är utsedd till "Årets UF-skola i Halland"

I hård konkurrens bland 22 andra skolor så blev Peder Skrivares skola i Varberg utsedd till Årets UF-skola i Halland!

En utmärkelse som Ung Företagsamhet står bakom och som delades ut under Varbergsmorgon den 21 maj. På scen för att ta emot priset fanns Pär Wiik, lärare och UF-coach på PS.

PS har ett starkt koncept med aktiviteter under hela året som alla UF-företag på skolan tar del av. Det ordnas rådgivarkvällar, julshop, sälj och mingelskola och olika inspirationsföreläsningar.
De har har ett bra lag med UF-coacher och ett bra samarbete med det lokala näringslivet som stöttar med rådgivare och annan kompetens.

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningskoncept på 1 år för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. Genom UF:s utbildningar får eleverna träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster.

I varberg drev år 2012/2013 19 % av gymnasieeleverna UF-företag.

Motiveringen till utmärkelsen löd:

”På Årets UF-skola finns det en stark vilja att lyfta företagsamheten hos eleverna i många olika sammanhang. Engagemanget hos samtliga UF-coacher och skolledning är stort, vilket smittar av sig på skolans UF-elever. Skolan arbetar aktivt med olika aktiviteter som gynnar eleverna i sitt UF-företagande, exempelvis inspirationsdagar, rådgivarkväll och sälj- och mingelskola. Dessutom ges UF-företagen möjlighet att delta på Varbergsmorgon där de kan knyta värdefulla kontakter. Med tydliga mål blickar skolan framåt och jobbar aktivt för att öka antalet UF-elever samtidigt som förutsättningarna för att driva UF-företag förbättras. Årets UF-skola är en inspirerande förebild där entreprenörskap och samverkan mellan skola och näringsliv löper som en röd tråd genom alla led. ”

Från vår sida tycker vi att Ps gör ett jättebra arbete med att stimulera studenterna till att vilja vara företagsamma. Det uppskattar vi otroligt mycket. Även om inte alla kommer att driva företag i framtiden, så är de naturligtvis attraktiva för en arbetsgivare att anställa. 

Sidan uppdaterad 2013-05-23