Dialogmöte

Varbergs kommun har antagit en näringslivspolicy. Fredagen den 1 mars medverkade näringslivet med synpunkter och idéer inför det fortsatta arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi.

Diskussionsämnena var:

  • Service, entreprenörskap och företagande
  • Arenor för kunskap och erfarenhetsutbyte
  • Aktiv företagsetablering
  • Evenemangs- och destinationsutveckling
  • En stadskärna i toppklassIdentitet och kommunikation

Diskussioner och rundabord-samtal ledde fram till många intressanta tankar och idéer kring dessa ämnen som sedan kommer att sammanställas och nyttjas i framtagningen av en näringslivsstrategi.

Medverkade gjorde bl a moderator Karin Klingenstierna, Jörgen Warborn och Jana Nilsson från Varbergs kommun, tillsammans med tjänstemän från Varbergs kommun samt från Marknad Varberg.


KONTAKT
EvaLotta Petersson
TEL: 0340-86817
E-POST: evalotta@marknadvarberg.se

Sidan uppdaterad 2013-03-05