Kvalitetsstämpel på företagslots

Varberg är pilotkommun i kvalitetssäkring av lotsfunktioner.

Varberg är en av de kommuner i landet som erbjuder en Företagslots. Vilket innebär en hjälpfunktion som är tillgänglig både för redan etablerade företagare, för de som planerar att starta eller för de som vill flytta hit en redan befintlig verksamhet från annan ort.

Genom Företagslotsen kan man få hjälp med sitt ärende utan att behöva kontakta flera olika tjänstemän inom skilda förvaltningar. Det kan handla om frågor kring tillfällig handel, utbyggnader, nyetableringar, miljöärenden eller tillstånd av olika slag. På det här sättet får man möjligheten att träffa rätt personer vid samma möte och få svar på alla frågor på en och samma gång. Detta ska i sin tur, tack vare att man arbetar parallellt med olika ansökningar, leda till kortare handläggningstider och en smidigare process för företagaren i sin etablering. 

Det finns idag en svensk standard på hur en företagslots ska fungera och framöver ska man som lotsfunktion kunna certifieras utifrån om man följer standarden eller inte. En kvalitetsstämpel som visar för företag att det finns bra hjälp att få.

Nu har Varberg utsetts till pilotkommun i ett arbete på riksnivå, där målet är att landets olika lotsfunktioner ska kunna kvalitetssäkras genom en certifiering.

I mitten av oktober genomfördes i Varbergs lotsfunktion en ”förrevision” för att se över vad som eventuellt fattas, vilka krav vi redan uppfyller och vad vi har att arbeta med inför en kommande certifiering i skarpt läge.

Sidan uppdaterad 2013-11-06