Framtiden börjar i skolan

UF satsar på att stärka entreprenörskapet i skolan i Varbergs kommun.

Ung Företagsamhet i Halland inleder i höst ett treårigt projekt genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Projektets syfte är stärka entreprenörskap i skolan i Varbergskommun och på så vis att skapa fler entreprenöriella unga människor både i och utanför skolan. Detta ska uppnås genom en trestegsmodell på entreprenörskapskoncept som riktar sig till grundskolor (åk 2-9) och gymnasieskolor i Varbergs kommun. Det viktigaste medlet för att lyckas integrera entreprenöriellt lärande i undervisningen är utbildning av lärare i våra utbildningskoncept. 


Projektets mål efter tre år är: 

• Flera arbetsmetoder och koncept skall ha marknadsförts, använts i undervisningen och utvärderats av skolledare och lärare i Varbergs kommun och Ung Företagsamhet i Halland.

• Alla grundskolor ska ha fått erbjudande att utbildas i våra koncept för grundskolan.

• UF-företagande erbjuds på fler program. 

• Utökat antalet UF-lärare i Varbergs kommun. 

• Satsningen skall ha ökat samverkan mellan skola och näringsliv i Varbergs kommun genom att man har skapat möjligheter för erfarenhetsutbyte och samarbete företag, skolor, lärare, studie- och yrkesvägledare emellan. 
 

2013/2014 

2013/2014 arbetas det med tre stycken pilotskolor på grundskolan i Varberg. Dessa har ansökt om att får vara med i projektet och de skolor som blev antagna år ett var Ankarskolan i Träslövsläge, Bosgårdsskolan i Tvååker och Varbergs Montessoriskola. 90 lärare på dessa skolor utbildades i augusti i UF:s grundskolekoncept ”Vårt Samhälle” och ”Se Möjligheterna”. Lärare på pilotskolorna kommer sedan att arbeta med koncepten med eleverna. Elever och lärare från de tre pilotskolorna kommer visa upp sitt arbete under året på den regionala UF-mässan, Våga Vara Egen, 27 mars 2014 i Sparbankshallen. 

På gymnasieskolan satsar de på att öka elevantalet som läser UF-företagande men också på att utbilda fler lärare som kan undervisa i konceptet.
 

AKTIVITETER FRAMÖVER I VARBERG 

18 november – Innovation Camp för cirka 60 elever från Estetprogrammet på Peder Skrivares Skola. Ett innovation Camp är en 12 timmars lagtävling för elever som går ut på att komma med en innovativ och genomförbar lösning på ett problem. Uppdragsgivare är CRED. 

4 december – Temadag med yrken och entreprenörskap i fokus på Ankarskolan i Varberg. Alla elever får träffa representanter från näringslivet och lära sig mer om vilka yrken och företag som finns. 

11 december – Föreläsning för UF-lärare och grundskolelärare på Peder Skrivares Skola. Vi har bjudit in Carl Brümmer som är en mycket uppskattad föreläsare inom konflikthantering. 

27 mars – Den regionala UF-mässan, Våga Vara Egen, arrangeras i Sparbankshallen i Varberg. Över 600 elever från gymnasiet och grundskolan är med och ställer ut sina UF-företag och det de arbetat med under året. 

10 april – Grundutbildning för nya UF-lärare i Varberg. Ung Företagsamhet är en viktig del i uppbyggnaden av Sveriges framtid. 

Framtiden börjar i skolan.

Sidan uppdaterad 2013-10-23