Kostnadsfri rådgivning för alla företagare

Det finns idag många möjligheter till kostnadsfri rådgivning för dem som planerar att starta eget företag, eller som precis kommit ur startgroparna.

Nyföretagarcentrum, Coompanion och kommunernas egna entreprenörsskolor är några exempel på aktörer man kan vända sig till för att få hjälp. Nu öppnas en helt ny möjlighet upp även för företagare som varit igång några år och som känner sig mogna att lägga in ytterligare en växel för att utveckla sin verksamhet!

Region Halland har tillsammans med länets kommuner utvecklat ett helt unikt system, vilket kommer att finnas tillgängligt för alla företagare, såväl nya som etablerade, från och med 1 januari 2014. Det handlar om att erbjuda ett basutbud av kvalitetssäkrat företagsstöd och man har under hösten upphandlat konsulttjänster inom fem olika kompetensområden; Affärsidé och affärsplan, Ekonomi och juridik, Marknad och sälj, Ledning och organisation samt för Produkter och tjänster. Alla företag i länet har rätt till sammanlagt fyra timmars kostnadsfri rådgivning inom ett eller flera av dessa om - råden. Genom att kontakta sin kommun får man information om vilka konsulter som erbjuder rådgivning och stöd inom de olika områdena.

Hur man använder sina rådgivningstimmar står var och en fritt – kanske finns behov av ett bollplank för att testa en ny affärsidé mot, att reda ut juridiska fråge - ställningar eller att få hjälp med en del av bokföringen.

– Det här är ett helt nytt sätt att stödja företagen i Halland, berättar EvaLotta Petersson, näringslivsutvecklare på Marknad Varberg.

– Systemet kommer ju dessutom att gynna hela det halländska näringslivet – med andra ord en riktig winwin-situation! Det ska bli väldigt spännande att se vad det här nya företagsstödet kommer att kunna resultera i. Förhoppningen är att det här nyinrättade företagsstödet, som till att börja med löper under en treårsperiod, kommer att bidra till att fler företag i länet vill och vågar växa.
 

Text: Annette Wenklo
HÖSTTIDNINGEN 2013 

 

Sidan uppdaterad 2013-10-28