Nya konsulter klara till företagsrådgivning

Efter ett stort intresse av konsulter för ny företagsrådgivning är det nu klart vilka det blir!

Den 25 oktober offentliggjordes de nya konsulterna för rådgivning till företagare och entreprenörer i Halland, som tilldelats kontrakt för företagsrådgivning. 154 företag hade visat intresse för Region Hallands upphandling och 33 av dessa lämnade anbud. Efter en noggrann värdering är det nu 16 företag som kommer att erbjuda konsulttjänster inom fem områden i hela Halland.

I januari 2014 går startskottet för företagsrådgivning i en ny skepnad, då man som företagare erbjuds fem kostnadsfria konsulttimmar för att utveckla sitt företag eller innovativa idé. Affärsutvecklarstödet kommer att kanaliseras via redan befintlig struktur för kommunernas näringslivsarbete till alla kommuner i Halland. Det gör att erbjudandet kommer närmre de företag eller nystartade företag som har ett behov av rådgivning.

UNIKT INITIATIV
Region Hallands initiativ att upphandla konsulter för att kunna erbjuda ett basutbud av företagsrådgivning har visat sig vara unikt. Det har gett positiv uppmärksamhet i form av förfrågningar från andra regioner och aktörer kring upphandling på nationell nivå.

FEM OLIKA OMRÅDEN
I det nya systemet erbjuds ett bredare utbud av tjänster med externa konsulter. Företagsrådgivningen greppar över fem olika områden som har upphandlats:

Affärsidé och affärsplan
Ekonomi och juridik
Marknad och sälj
Ledning och organisation
Produkter och tjänster

Intresset har varit stort för denna upphandling med förfrågningar från konsulter och affärsutvecklare från hela Halland men även från andra delar av Sverige. Av de 154 företag som tagit del av förfrågningsunderlaget finns 33 anbudsgivare som lämnat anbud på ett eller flera av de ovan nämnda områdena. Av dessa utgör några av dem bolag som erbjuder ett flertal affärsutvecklare som är specialister på olika områden. Det innebär att drygt trettio affärsutvecklare, med erfarenheter och kompetens från olika branscher och en jämn fördelning av män och kvinnor, erbjuder sina konsulttjänster i alla kommuner i Halland.


De nya konsulterna som tilldelats kontrakt är:
                                                   

Affärsidé och Affärsplan:

 • - Ekonomivision AB
 • - Eldstaden
 • - KXM Management AB
 • - MIHR Development AB
 • - Ekonomibyrån i Knäred

 Ekonomi och Juridik:

 • - Ekonomibyrå Elisabeth Svensson
 • - MIHR Development AB
 • - Swedegroup International Consultants AB
 • - Ekonomibyrån i Knäred
 • - Varbergs Revisionsbyrå AB

 Marknad och Sälj:

 • - Anna Åxman enskild firma
 • - Plymouth Utveckling AB
 • - Himmel och Jord AB
 • - KXM Management AB
 • - Vägla Västgötalandet  Turism och Affärsutveckling

Ledning och Organisation:

 • - EBAP AB
 • - Eldstaden
 • - H Plymouth Utveckling AB
 • - KXM Management AB
 • - MIHR Development AB

 Produkter och tjänster:

 • - Projektkonsult Ellinor Wallin
 • - MIHR Development AB
 • - Consult MENA
 • - Vägla Västgötalandet Turism och Affärsutveckling,
 • - Örtengren Consulting AB

 

Vill du veta mer? Kontakta:
EvaLotta Petersson
TEL: 0340-86817
E-POST: evalotta@marknadvarberg.se

Sidan uppdaterad 2013-10-28