Firmaflyg från Varbergs flygplats?

Ditt företag har möjlighet att påverka chansen till resor med flyg från Varberg!

Kom och lyssna på hur ditt företag kan spara både tid och pengar samt effektivisera ert resande genom att använda flyg från Varbergs Flygplats med god tillgänglighet under säkra förhållanden.

Mötet presenterar hur flygmöjligheterna i praktiken kan se ut med tanke på hur flygplatsnätet ser ut, vilka flygplan som kan vara lämpliga, hur Varbergs Flygplats bör se ut, hur lagrum ser ut, hur politiker skall informeras om företagens behov, etc. Det blir naturligtvis möjlighet till frågor där vi försöker svara och förtydliga.

För att företagen skall ha möjlighet att använda flyg från Varberg behövs det politiska beslut. Politiker vill se en vilja från företagen för att de skall kunna fatta rätt politiska beslut för framtiden angående flyg. Det är därför viktigt med en bred uppslutning på detta möte.

Flygföreningen hoppas därför att ert företag vill komma och lyssna på vad firmaflyg från Varbergs Flygplats innebär och förvalta chansen för hur ni kan spara både tid och pengar för era framtida tjänsteresor.


Mötet kommer att hållas Folkets Hus i Varberg XX-XX-XX kl YY.00.

För att de skall kunna planera det praktiska kring mötet är de tacksamma om ni bekräftar er närvaro genom att svara till:
senast ZZ-ZZ-ZZ. Ange företag, namn, telefon och mailadress.

 

Arr: Näringslivet Flygförening Norra Halland

Sidan uppdaterad 2014-05-23