Dialogmöte

Hur vill du uppleva uteserveringarna i vår stadsmiljö?

Uteserveringar - En del av den attraktiva stadsmiljön i Varberg.

Inbjudan till ett dialogmöte kring nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad. Tanken med mötet är att öppna upp för en dialog mellan verksamma i Varbergs innerstad och politiker från Byggnadsnämnden och Hamn- och Gatunämnden.

Dialogmötet äger rum den 1 april på Kulturhuset Komedianten (Lilla Teatern), och pågår mellan kl. 17.30 och kl. 20.00.

Anmäl dig till mötet senast den 26/3, skicka din anmälan till fredrik.bergqvist@varberg.se

Vid frågor kontakta Fredrik Bergqvist, Stadsbyggnadskontoret på tel. 0340-88 165 alt. e-post fredrik.bergqvist@varberg.se eller Ulrika Åkerlind, Hamn- och Gatuförvaltningen på tel. 0340-88 192 alt. e-post ulrika.akerlind@varberg.se

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2014-03-18