Pristagare 2014

600 gäster var på plats för att applådera Varbergs näringsliv på årets Varbergsgala!

Elva företag fick ta emot välförtjänta utmärkelser för sina prestationer. Ett stort tack till alla gäster och medverkande som gjorde detta möjligt ett nionde år! Och framförallt, grattis alla pristagare!

Foto: Marie & Sanna/Hidvi Group


ÅRETS FÖRETAGARE 2014

Årets Företagare rattar sitt företag genom en tuff och mansdominerad bransch. Efter generationsskiftet av drivhjulen brassar de nu på för fullt med fullservice, tankstation, däckhotell och nybygge. Tack vare kreativt nytänkande, som tex modevisning i bilhallen, har kundnöjdheten gjort en rykande burn-out.

Vi applåderar Årets Företagare 2014, de tre folkliga och prestigelösa ägarna till Bildepån Varberg.


 

 

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2014

Ambitiösa och duktiga familjeföretagare som inte räds de stora svängningarna på grismarknaden. De bygger upp sitt företag precis i den takt den rullande ekonomin tillåter och med stor egen arbetsinsats.

LRF har utsett Årets Lantbruksföretagare till Jan-Anders Göransson och Yvonne Bernandersson.

 

 

ÅRETS KREATIVA 2014

Det började med att en fin tvålkopp behövde en snygg tvål. Grundaren och keramikern Monica Kylén tänkte kreativt, tog saken i egna händer och lärde sig konsten att tillverka tvål. Därmed var början till L:a Bruket, som nu vuxit från tillverkningen i källaren hemma i villan till att nu sysselsätta 12 personer. I kurortstraditionens anda har allt fler produkter tagits fram, producerade i Varberg och alla med stor omsorg om råvarorna. ”Tvålen i tvålkoppen” finns nu att köpa på fyra kontinenter och i ett stort antal länder. Företaget har haft en fantastisk utveckling.

Varbergs kommun gratulerar Årets Kreativa 2014 till L:a Bruket.

 

 

ÅRETS KÖPMAN 2014

Företaget startade tillverkning, i egen verkstad, och butiksförsäljning av cyklar redan 1914. Årets köpmans pappa tog över företaget 1971 och sedan många år drivs det av pristagaren. Företaget har under snart 10 år haft stor framgång med sin web shop som säljer cyklar och tillbehör till kunder i hela landet. I år har företaget 100-årsjubiléum som de firat med att öppna ännu en butik i Varbergs centrum, specialiserad på mountainbikes och racercyklar för den mer aktive cyklisten. Alla cykelmodeller som har tillverkats genom åren har fått fågelnamn. En av de första fick namnet Erlan.

Styrelsen i Varberg Handel har beslutat tilldela utmärkelsen Årets Köpman 2014 till Tomas Emanuelsson, Erlan Cykel och Sport.

 

 

ÅRETS BESÖKSNÄRINGSFÖRETAG 2014

För att på kommersiella grunder och villkor driva ett kulturellt företag som under många år förgyllt utbudet för besökare och naturligtvis även för oss invånare. De har fått teater att bli mer lättillgängligt och lärt oss att skratta åt de mest tragiska pjäser. Genom att lära oss att varje föreställning är unik, inte minst eftersom många av oss har varit delaktiga, bidrar de stort till upplevelsen av Varberg.

2014 kännetecknas av utsålda föreställningar, extraföreställningar och idel lovord. Bakom sina masker ger de oss garanterat skrattkramp – dessa improvisationens mästare! Frågor på det?!

Årets besöksnäringsföretag 2014, 123 Schtunk.

 

 

ÅRETS ENERGI- OCH MILJÖFÖRETAG 2014

COOP Forum har i samarbete med Sita utvecklat ett helhetstänkande från att minska avfall och återvinna material till att utvinna energi ur avfall. Matavfallet blir biogas som ersätter fossilt bränsle. De har varit snabba att gå från ord till handling i sitt miljöarbete och är ett föredöme för en stor bransch.

EMCs Energi- och Miljöpris 2014 tilldelas COOP Forum.

 

 

ÅRETS FASTIGHETSÄGARE 2014

Salvatore Grimaldi har under många år på ett föredömligt sätt och med ett långsiktigt perspektiv successivt byggt om ett ganska nedslitet fabrikskomplex till att bli attraktiva och funktionella arbetslokaler för ett stort antal olika företag. Detta har skett med bevarande av fabriksområdets exteriör och dess speciella karaktär.

I lokalerna finns det fortfarande kvar tillverkning av cyklar, något som anläggningen från början byggdes för. Nya verksamheter i fastigheten är bl.a. Teater Halland, delar av kommunens socialförvaltning, ögonklinik, revisionsbyrå, dataföretag, konsultverksamhet, byggföretag m.m. samt en av Varbergs mest besökta restauranger. Totalt finns det f.n. ca 15 olika hyresgäster i fastigheten med tillsammans c:a 500 anställda.

Under ombyggnadsprocessen har uppvärmningssystemet ersatts av fjärrvärme, el- och ventilationssystemet är helt nytt, vilket bl.a. ger 85% värmeåtervinning. Området har riklig tillgång på parkeringsplatser för såväl dem som arbetar inom fastigheten som för besökande. Årets mottagare av detta pris uppfyller väl de kriterier som gäller för att få priset! Den som lokalt har ansvaret för fastighetsförvaltningen är Bertil Andersson.

Skall Varberg även i framtiden vara en attraktiv plats att bo och verka i, så fordras att det i kommunen finns fastighetsägare som är villiga att bevara äldre fastigheter och miljöer, så att inte ”stadens själ” går förlorad.

Salvatore Grimaldi har genom Monarkhuset AB visat, att han är en sådan fastighetsägare!

Mottagare av utmärkelsen Årets fastighetsägare 2014 är Salvatore Grimaldi, ägare av MONARKHUSET AB.

 

 

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE 2014

En levande landsbygd behöver mat för dagen och djärva entreprenörer. Och framför allt unga människor som aldrig tänkt tanken att - "de gaur inte". Årets Unga Företagare har vågat fylla hyllorna med smör, ost och sill och mer därtill. Och byggt en modern lanthandel mitt ute på landsbygden.

Vi applåderar Årets Unga Företagare – Therese Larsson som driver ICA Nära i Hunnestad.

 

 

ÅRETS CONNECT-FÖRETAG 2014

Årets CONNECT-företag får utmärkelsen för ett gediget, professionellt, nyfiket och engagerat förhållningssätt i CONNECTs tillväxtprogram Språngbrädan®. Företaget har på kort tid gjort många framsteg och visat på stor tillväxtpotential. Med sin patenterade, användbara och snygga produkt har de redan väckt stort intresse bland viktiga kunder och samarbetspartners.

Årets CONNECT-företag 2014 är SmellWell World Wide Sweden AB som drivs av Vincent Schaffler, Ammi Schaffler och Anton Haglund.

 

 

ÅRETS NYFÖRETAGARE 2014

Årets nyföretagare har sedan 2012 levererat eftermarknadsprodukter och tjänster inom vindkraftsbranschen. Hos Stema Wind AB hjälper man kunder i alla storlekar – allt från det lilla företaget med några få vindkraftverk till de företag som driver stora vindkraftsparker. Med stort engagemang arbetar man med förebyggande arbete och underhåll för att trygga sina kunders produktivitet.

Med basen i Veddige och Sverige som arbetsfält har Stefan Salomonsson, Martin Jansson och Jonas Rutgersson på kort tid byggt upp ett växande företag med stabil ekonomi genom att strategiskt fokusera på en eftermarknad med stora behov.

En varm applåd och stort lycka till framöver till Årets Nyföretagare 2014 Stema Wind AB!

 

 

ÅRETS NÄRINGSLIVSPROFIL 2014

”Det finns inga begränsningar i att driva ett globalt företag i Varberg!”

Med denna inställning har han visat på möjligheterna att attrahera och hålla kvar några av branschens vassaste utvecklare för avancerade nätverksprodukter. Han har visat på möjligheterna att pendla från Varberg till hela världen.

En ambassadör med sitt sätt att låta kunder och samarbetspartners från hela världen uppleva Varberg.

Ett föredöme när det gäller att bygga broar mellan ungdomar och teknik, mellan utbildning och arbetsliv. 

Årets Näringslivsprofil 2014 - Jon Lindén

 

Sidan uppdaterad 2014-10-19