Bli sökbar

I dagens internetsamhälle sker mycket marknadsföring på nätet. Främst med hjälp av sökmotorer och sociala medier. Men hur ska ditt företag veta vad som gäller? En konsult via Timbanken gör dig sökbar.

Timbanken är Region Hallands affärsutvecklingsstöd som erbjuder Konsulthjälp till den som vill starta eget eller utveckla sitt företag. I allmänna drag går timbanken ut på att ett företag får fem konsulttimmar betalda av kommunen där företaget har sitt säte. Stödet delas ut inom fyra områden: ekonomi/juridik, marknadsföring/försäljning, produktutveckling och starta eget. Företagaren kan välja att fördela sina timmar på dessa fyra områden, eller satsa alla timmar på ett område.

Ett mycket populärt sätt att använda sina Timbankentimmar på, är att få hjälp med sökoptimering. Att sticka ut i det stora informationsbruset som skapas på Internet är inte det enklaste. Men några enkla knep kan förändra helt hur du syns på nätet. Det handlar om SEO, sökmotoroptimering. Anna .Åxman är konsult åt Timbanken inom digital affärsutveckling och kommunikation.
  – Olika företag som söker till Timbanken har helt olika behov, men alla får nytta av sökmotoroptimering och av en målinriktad webb-kommunikationsstrategi.
 – Vi börjar alltid med en nutidsanalys. Var står ditt företag idag? Var vill du vara om ett år? Vilka produkter och tjänster har ditt företag och vilka är kunderna? Det är ganska grundläggande frågor som alla företag bör ställa sig, men när man är mitt uppe i en startfas är det lätt att glömma av dessa. 

En av frågorna som oftast dyker upp först är närvaron i sociala medier. Ska företaget överhuvudtaget vara med i exempelvis Facebook, Instagram och Linkedin, eller inte?
  – Det är inte säkert att sociala medier är rätt kanal för alla. Det handlar om vilka kunder man vill kommunicera med men också om hur aktiv man själv som företagare hinner och orkar vara i sociala medier sammanhang.
  – Sökoptimering skiljer sig från sociala medier ganska rejält. Alla som har en hemsida har nytta av sökoptimering. Det handlar om att hitta vilka ord och begrepp som de kunder man vill nå använder sig för att söka. Jag har själv gjort mig väldigt sökbar och får kunder från hela landet via sökmotorer, säger Anna Åxman. 

Sökmotoroptimering förkortats oftast SEO från engelskan Search Engine Optimisation och beskriver de metoder som man kan använda sig av för att hamna så högt upp som möjligt på resultaten då någon söker med hjälp av sökmotorer som Google, Yahoo eller Bing.

Ett företag som sökte via Timbanken och fick konsulttimmar hos Anna Åxman är mikrobryggeriet Byaregården brygghus utanför Veddige. Inför sommaren hade bryggeriet utökat verksamheten med bland annat café, butik och flera aktiviteter kring själva ölbryggningen. De kände ett behov att nå ut bredare med sin marknadsföring och vände sig till Timbanken.
  – Vi vände oss dit för att vi saknar den spetskompetens som krävs för att täcka våra behov. Vi fick hjälp med strukturen på vår hemsida och framför allt med sökoptimering, vilket är något som vi inte direkt hade någon kunskap om, berättar Inger Elftorp som driver Byaregården tillsammans med maken Robert Olsson.

Anna Åxman fick konsultuppdraget att hjälpa Byaregården med sökoptimeringen anpassad till gårdens nya affärsplan.
  – Efter råd från Anna har vi sett till att få bra sökoptimering samt ett bra utseende och struktur på vår hemsida. Dessutom har vi försökt tillämpa de råd vi fått angående vår Facebooksida.
  – Vi har fått en bra kundtillströmning. Många har hittat oss när de sökt på vissa ord, till exempel "utflyktsmål i Halland", ”café”, med mera. Vi är väldigt nöjda, säger Inger.
 

Sidan uppdaterad 2015-12-01