IUC söker industriföretag som vill utvecklas

IUC Halland kommer att söka EU-medel för kompetensutveckling och söker industriföretag som vill utvecklas.

Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB (IUC) ingår i ett nationellt nätverk med regionala utvecklingscentra med uppgiften att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Det gör IUC genom att finna nationella och internationella utvecklingsmedel så att de halländska industriföretagen kan ta del av dem.

Bakom IUC Halland står bl.a. ett antal drivande industriföretag, TEK Kompetenspartner, Kompetensutveckling Varberg, Unionen och Region Halland.

IUC Halland kommer att söka EU-medel för kompetensutveckling för att stärka företagens kompetens, konkurrensförmåga och medarbetarnas anställningsbarhet. Insatserna består både av utbildning för medarbetare och organisationsutveckling.

Programmet kommer att pågå under fem år med start i början av 2015. Under denna period erbjuds möjlighet att delta i flera projekt och innehållet  anpassas efter företagens behov.

Utbildningarna finansieras med projektmedel och därför kommer deltagaravgiften vara låg.

Alla industriföretag i Halland är välkomna att delta i programmet. För att ni ska få mer information om vilka möjligheter som erbjuds under programmets gång behöver ni fylla i bifogade blanketter HÄR

- Undertecknad avsiktsförklaring 
  (skickas via post till IUC Halland, c/o TEK Kompetenspartner,
  Slottsmöllan 10B, 302 31 Halmstad)

- Företagsinformation
  (skickas digitalt till tek@tek.se)

Syftet med företagsinformationen är att samla in medverkande företags utvecklings- och kompetensbehov för att kunna skapa projekt som stödjer konkurrenskraft och medarbetarnas anställningsbarhet. Frågorna är anpassade efter de kriterier som gäller för ESF-projekt. 

Läs mer om IUC här 


För frågor gällande blanketterna kontakta Sten Liljedahl, VD på TEK.
Direkttel: 035-17 18 91
Mobil: 0708-508090
sten@tek.se 

Sidan uppdaterad 2015-02-23


Nytt Tillväxtprogram för Unga Företag

Nytt Tillväxtprogram för Unga Företag

Nu starar Almi Halland nytt Tillväxtprogram för Unga Företag med ambition att växa.