Nytt Tillväxtprogram för Unga Företag

Nu starar Almi Halland nytt Tillväxtprogram för Unga Företag med ambition att växa.

Deltagande företag ska vara mellan 2-6 år gamla och ha en uppstartad verksamhet. Detta Tillväxtprogram är specialanpassat för företag som står inför sin första stora tillväxtresa.
Företaget får tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer.

Almis rådgivare vänder sig i detta projekt till nyckelpersoner i unga företag med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara en tillväxt på 100 procent. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt.

Tillväxtprogrammet pågår under maximalt 1 år.

Innehåll i korthet
Detta Tillväxtprogram är specialanpassat för företag som står inför sin första stora tillväxtresa. Programmet genomförs i flera faser. Först görs en gemensam grundlig analys av ditt företag och nuläge. Till hjälp har ni moderna verktyg i kombination med erfarna tillväxtrådgivare och externa experter. De lägger vikt vid att under hela processen ha en gemensam syn på företaget och affärsmodellen med hjälp av Canvas affärsmodellering. Utifrån nuläget börjar de planera ditt önskeläge. Vad krävs för att nå dina uppsatta mål? Programmet innefattar ett flertal träffar i expertnätverket och med Almis rådgivare. 

För att delta i Tillväxtprogrammet krävs följande:
- Deltagarna är villiga att lägga ner mycket tid på utvecklingsarbete.
- Företaget har en tydlig tillväxtpotential på minst 100 procent.
- Ambition att göra en rejäl tillväxtsatsning.

Läs mer här 

Sidan uppdaterad 2015-02-04


Driva & Utveckla

Driva & Utveckla

Har du funderingar på att utveckla eller utöka din verksamhet?