Energikartläggnings- checkar

Som företagare i Halland kan du få hjälp med att göra en energikartläggning av din verksamhet.

Stödet kan ges till verksamheter som använder upp till 300 000 kWh per år.

Vilka företag kan söka?
Svenskregistrerat med huvudsäte i Halland, 0-50 anställda.
Max förbrukning 300 MWh per år.

Företag som använder mer än 300 MWh kommer att kunna söka stöd från Energimyndigheten.

Belopp: Max 30 000 kr  
En förutsättning är att företaget medverkar i kartläggningsarbetet vilket ersätts med 500 kr per timme. Medverkan från företaget kan uppgå till lika mycket som konsultinsatsen. Stödet täcker 50 % av den totala kostnaden, maximalt kan ett företag få 30 000 kronor.

Utbetalning av bidrag: 
Utbetalning av bidraget sker efter det att hela konsultinsatsen är genomförd, redovisad och betald.

Ansökan och handläggning:
Ansökan ska göras på en särskild ansökningsblankett som kan rekvireras genom att maila kontaktpersonerna.

Ansökningstid: Det går bra att ansöka om stöd fram till 30 juni 2016.

Läs mer och ansök HÄR

Sidan uppdaterad 2015-06-12


Testa Timbankskompassen!

Testa Timbankskompassen!

Timbankskompassen är en digital vägledning inför din rådgivning i Timbanken.