Jobbsökarna implementeras i Arbetsförmedlingen

Jobbsökarna arbetar för att förenkla för dig som behöver anställa.

Sedan 2013 har projektet Jobbsökarna drivits i samarbete med Arbetsförmedlingen och Företagarna för att arbeta uppsökande gentemot små arbetsgivare för att undersöka deras behov och förutsättningar för rekrytering av medarbetare. Projektet har varit så framgångsrikt att nu implementeras Jobbsökarna i Arbetsförmedlingens verksamhet och blir ett permanent samarbete.

Jobbsökarna hittar dolda jobb. Arbetsförmedlarna inom Jobbsökarna arbetar uppsökande för att hitta dolda jobb - arbetsuppgifter som behöver göras, men som inte blir gjorda. Samtidigt samlar de erfarenheter för att bättre förstå de behov som finns bland arbetsgivare i små och medelstora företag.

Många småföretagare upplever att det är krångligt eller att det tar för mycket tid att rekrytera genom Arbetsförmedlingen. Inom Jobbsökarna arbetar utvalda arbetsförmedlare uppsökande direkt mot småföretagare.

Jobbsökarna Halland har varit mycket framgångsrikt och bejublat så nu utökar de servicen med ytterligen en rekryterare, Madeleine Palmhager. Tillsammans med Barbro Bergman kommer Madeleine att fortsätta hjälpa små och medelstora företag som behöver hjälp att rekrytera personal, bl.a. genom personliga besök och intressanta kompetensträffar via Rekryteringsskolan.

Rekryteringsskolan riktar sig till alla företagare som vill få mer kunskap om vilka regler och möjligheter som finns när man ska anställa - exempelvis hur man skriver en tydlig annons, hur man utformar ett anställningsavtal, försäkringar etc.

Madeleine Palmhager kommer främst att arbeta i Halmstad, Laholm och Hylte medan Barbro kommer att fokusera på Varberg och Falkenberg, för att under andra halvåret 2015 även erbjuda hjälp till småföretag i Kungsbacka.


Vill du ha hjälp med rekrytering i Varbergstrakterna, kontakta Barbro Bergman
tel: 0730-66 78 68 eller via mail: barbro.bergman@arbetsformedlingen.se

Läs mer om Jobbsökarna HÄR

Sidan uppdaterad 2015-06-25


Rekrytering & utbildning

Rekrytering & utbildning

Att utbildningen följer näringslivets behov låter kanske självklart. I Varberg är det i alla fall så.