Oförändrat företagsklimat i Varberg

Svenskt Näringsliv har publicerat årets enkätundersökning av företagsklimatet i Halland.

207 företagare har betygsatt Varberg och 46,1% av dessa tycker att företagsklimatet är bra. Företagarna ger Varberg 3,37 i sammanfattat omdöme på en sexgradig skala.

I Halland har 1000 företagare och 200 politiker betygsatt sin hemkommun. Halmstad, Kungsbacka och Falkenberg är de kommuner som ökar sitt betyg i årets undersökning av företagsklimatet, men Laholm får högsta betyget. I Hylte och Varberg är läget oförändrat.

Allra högst sammanfattande omdöme får Laholm kommun medan företagarna i Kungsbacka och Varbergs kommun är minst nöjda, om än så ligger de en bra bit över godtagbart. Den största förbättringen av det sammanfattande omdömet har skett i Halmstad kommun.

Betyget på de olika enkätfrågorna skiljer sig stort och företagarna i Halmstad län ger ett rekordlågt betyg när det kommer till hur den kommunala upphandlingen fungerar. Många företag tycker inte att upphandlingen ens är godtagbar.
– När det gäller omdömet om hur den kommunala upphandlingen fungerar, är det många kommuner som aldrig ens når betyget godtagbart. Nu är det hög tid för kommunerna att verkligen fokusera på upphandlingsfrågorna, säger Mikael Kulanko.

I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Tydligt är hur betydligt mer positiv bild av företagsklimatet politiker har än företagen. Politikerna i Varberg ger 4,41 i sammanfattat omdöme på den sexgradiska skalan.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat som släpps den 15 september.

Läs mer på företagsklimat.se 

Sidan uppdaterad 2015-05-27