Utveckla ditt företags export

Den 24 mars 2015 drar Business Sweden igång en ny grupp i Affärsutveckling Export i Halland.

Ett program där ditt företag får större kunskap, hjälp från Business Swedens affärsutvecklare, ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för er exportsatsning.

Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de gemensamma träffarna ges konsultstöd (coaching) individuellt i respektive företag.

Vi kommer att använda oss av verktyget Steps to Export, som är en inarbetad metod för att öppna nya exportmarknader eller utveckla befintliga. Gruppen kommer att bestå av minst 5, maximalt 10 företag, för att också ge möjligheter till värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vi träffas 5 halvdagar med start den 24 mars 2015. Vi kommer att arbeta med att få svar på frågor som: VAD ska jag exportera? VEM är min kund? VILKEN marknad efterfrågar det jag erbjuder? HUR ska jag ta mig in på en ny marknad? m.m.

All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på gruppövningarna och den personliga coachingen är kostnadsfri och ingår i Business Swedens speciella satsning på småföretag.

För material (kompendium, USB-minne med förberett arbetsmaterial etc.) samt fika tar vi ut en avgift på 2 000 kr/företag exkl. moms

Vi har planerat in följande gruppmötestider kl 9.00-13.00: 
24 mars, 21 april, 19 maj, 18 juni, 19 augusti
+ 4 individuella mötenPlats: Falkenbergs SparbankAnmäl dig snarast, dock senast den 10 mars 2015, genom att skicka ett mail med alla kontaktuppgifter till oleg.zastenker@business-sweden.se

Sidan uppdaterad 2015-03-03