Varberg – årets företagarkommun i Halland

Organisationen Företagarna rankar Varberg som Årets Företagarkommun 2015 i Halland. Och Halland hamnar i toppen bland länen.

I den årliga undersökningen har Företagarna och UC mätt utvecklingen för aktiebolag och årets undersökning bygger på 2014 års bokslut. I Varberg har företagen vuxit i både sett till omsättning och resultat. Varberg hamnar på 15:e plats i landet.
  Hela 59 % av aktiebolagen visar en ökad omsättning. Branschmässigt är det tjänstesektorn som utmärker sig, där 61 % av bolagen ökar sin omsättning.
  57 % av Varbergs kommuns bolag har också förbättrat resultatet. Utvecklingen i kommunen har varit starkast i tillverkning- och tjänstesektorn där 58 % av företagen redovisar högre vinst.

Halland hamnar på 1:a plats av rikets 21 län. I fjol hamnade länet på 11:e plats.

Undersökningen omfattar aktiebolag med mellan 100 000 och en miljard kronor i omsättning.

Fakta om Varberg - vinnarkommun i Halland
Befolkning    60 382
Anställda      30 383
Företagare    2617

Omsättningsmässigt största aktiebolag
(avser de bolag vars bokslutundersökningen har tillgång till)
Derome Skog AB
Scorett Footwear AB
Autotube AB

År       Placering
2015   15
2014   38
2013   186
2012   21
2011   26 


Årets Företagarkommun...
… är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad.
… mäter förbättringar och försämringar jämfört med tidigare år (d.v.s. tillväxt från år till år).
… är en utmärkelse till företagen i den kommun som uppvisar störst förbättring. 

Sidan uppdaterad 2015-10-06