Hallands Stora Akademipris till Bröderna Andersson på Derome AB

Den 30 augusti höll Hallands Akademi sin årliga högtidssammankomst. 

Bröderna Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik Andersson belönades med Hallands Stora Akademipris för sin företagsamhet och utveckling av familjeföretaget Derome.

Hallands Stora Akademipris delades ut för första gången i år, och priset ges till mottagare som har gjort eller gör framstående insatser för forskning och utveckling eller för företagsamhet med anknytning till Halland.

”Det är en fin eloge att vårt arbete uppmärksammas”, kommenterade koncernchef Karl-Erik Andersson när utmärkelsen offentliggjordes i juni. ”Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och har byggts upp genom utveckling och expansion, starkt kopplat till miljö genom verksamhetens rötter i skogen. Det är här vi lagt och lägger i princip all vår tid och våra pengar. Att få växa med våra medarbetare och dela engagemanget kring arbetet med dem är vår drivkraft. Vi hade tidigt olika intresseområden och det har hjälpt oss att utveckla verksamheten framåt - inom ramen ”från skog till färdigt hus”.

Juryns motivering löd:
”Bröderna Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik Andersson belönas för en halländsk företagarinsats utöver det vanliga – en företagarinsats som präglas både av en vilja till expansion och nytänkande, och av omsorg om miljö och kulturarv.”

Nedan kan ni se ett klipp från när de mottog priset i Falkhallen i Falkenberg den 30 augusti.
Utöver Hallands Stora Akademipris delades ytterligare priser ut: Prins Bertils kulturpris, Bertebos pris och Olof von Dalinspris. Vid den länsomfattande akademins högtidssammankomst bjöds det på musik av jazzsångerskan Hannah Svensson, högtidstal av högskolerektor Mikael Alexandersson, prisutdelning och mingel med akademiledamöter, pristagare och gäster. 

Hallands Akademi är en akademi för kultur och näringsliv med syfte att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland." Hallands Akademi delar årligen ut priser till förtjänta mottagare inom Akademins verksamhetsområden.

Sidan uppdaterad 2015-09-01