Dags att söka nytt tillstånd för reklamskyltar och varuställ

Vi vill påminna dig om att det nu är dags att söka nytt tillstånd för reklamskyltar och varuställ för perioden 2017-2018.

Om du vill använda allmän platsmark utanför din butik/lokal för uppställning av reklamskylt (trottoarpratare), varuställ, bord, stolar och andra dekorationer, måste du ha polistillstånd enligt ordningslagen (1993:1617). Endast skyltar/varuställ som är godkända enligt Varbergs kommuns riktlinjer får användas, se bifogade riktlinjer eller på www.varberg.se

För restauranger, caféer och butiker där en del av verksamheten är en caféverksamhet finns möjligheten att även söka polistillstånd för en uteservering. Utan tillstånd är det inte tillåtet att placera ut bord och stolar på allmän platsmark.

Varbergs gator och allmänna platser ska vara tillgängliga och säkra för alla, även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Genom att vi alla följer de regler som finns för skylning och varuexponering blir det offentliga rummet i staden mer tillgängligt och välkomnande för alla. Skulle en person skada sig på något som butiken ställt ut på allmän platsmark blir butiken skadeståndsskyldig. 

Reklamskylt/varuställ som ställs upp utan polistillstånd kan komma att tas bort. Har du tillstånd men inte följer reglerna kan tillståndet återkallas. Tänk på att så kallade ”beachflaggor” inte är tillåtna i Varbergs innerstad. 

Eftersom Marknad Varberg numera tillhör kommunen är det inte längre möjligt för dem att göra en gemensam ansökan för sina medlemmar. Därför är det viktigt att du själv gör en ansökan hos polisen inför nästa period.

Du söker tillstånd på polisens hemsida www.polisen.se

 

Skicka in din ansökan så snart som möjligt! För frågor får du gärna kontakta oss på hamn- och gatuförvaltningen.  

KONTAKT 

Britt-Marie Svensson                              
Hamn- och gatuförvaltningen                                
0733-05 19 59                                                          
britt-marie.svensson@varberg.se

Ulrika Åkerlind
Hamn- och gatuförvaltningen
0709-23 57 64
ulrika.akerlind@varberg.se 

Sidan uppdaterad 2016-12-13