Peder Skrivares skola i Varberg är Årets UF-skola!

Den 21 december delade Ung Företagsamhet ut pris till Årets UF-skola i Halland läsåret 2014/2015.

Priset gick till Peder Skrivares skola i Varberg och delades ut av UF-kontoret på lärarnas julmingel. 

Motiveringen löd: 

”På Årets UF-skola ges elever både yrkesprogram och högskoleförberedande program möjlighet att driva UF-företag inom ramen för sitt program, vilket skapar en otrolig bredd på UF-verk-samheten. Skolan arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för UF-företagen, bland annat genom PS-panelen och Business Lab. Skolan har ett UF-team med lärare, skolledare och utvecklare, som tillsammans planerar gemensamma aktiviteter och ger varandra tips och råd. Skolan knyter kontinuerligt till sig nya näringslivskontakter, arrangerar rådgivarfrukost och tar alla chanser att lyfta fram UF-företagen och arbetet kring Ung Företagsamhet för att marknadsföra skolan. Med en tydlig strategi och bra stöd från utvecklare och skolledning arbe-tar skolan aktivt för att utveckla UF-verksamheten, hela tiden med elevers lärande i fokus och att växa med kvalitet. Årets UF-skola fortsätter att leverera år efter år och är en god förebild som många andra skolor inspireras av!”

Tävlingen bedömdes bland annat i: 

• Hur väl skolledning och lärarlag arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar inom UF-företagande

• Skolan gemensamma strategi och utveckling

• Långsiktiga åtgärder för att förbättra UF på skolan

• Skolans arbete med näringsliv och resultatet av det

På plats att ta emot priset fanns Magnus Olofsson som är lärare på teknikprogrammet och för-stelärare i entreprenörskap, Vesat Ademi som är lärare på El- och energiprogrammet samt rektor Lars Kyllergård. ”Det känns väldigt bra att ta emot detta pris såhär innan julledigheten. Det är ett tecken på att vi gör bra och rätt saker. Vi jobbar hårt på att bredda UF-företagandet på skolan och satsar mycket på yrkesprogrammen. Dessutom har aktiviteter där vi samverkar med näringslivet såsom PS-panelen och rådgivarfrukost vuxit de senaste åren.” säger Magnus.

Vesat Ademi är ny UF-lärare och också han är glad för priset. ”Jag har fått en jättebra start som UF-lärare med stöd både från rektorer, andra UF-lärare och Pär Wiik som är arbetslivsutvecklare i Varberg. ” 

 

Fakta om Ung Företagsamhet 

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. 

Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi finns på både grundskolan och gymnasiet där UF-företagande är vårt störta koncept. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag under handledning och med speciellt framtaget material.

Verksamheten ger konkreta resultat i form av fler företagare och fler företagsamma medarbetare.

Sidan uppdaterad 2016-02-02