Stort tack till alla företag som hjälper Varberg bli bättre!

Marknad Varberg och Varbergs kommun vill rikta ett stort tack till alla företag som hjälper Varberg få ett bättre företagsklimat!

I slutet av 2016 var det 90 företag som deltog i djupintervjuer i syfte att öka kommunens kunskap om företagens upplevelser av sina kontakter med Varbergs kommun. Just nu pågår en mätning som kallas INSIKT som utförs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt Svenskt näringslivs mätning kring företagsklimatet.

Vi från kommunens näringslivsavdelning vill passa på att tacka alla företag som ställer upp med sin tid i dessa mätningar då underlaget är värdefullt för oss i arbetet med ett förbättrat företagsklimat.

Intervjuerna, mätningarna och våra företagsbesök ger oss viktig kunskap som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet och bidra till en ökad förståelse för företagens utmaningar hos kommunens tjänstemän. Vi hoppas även stärka förtroendet mellan kommunen och företagen så att vi gemensamt kan bidra till en positiv utveckling
 

Martin Andersson, Näringslivsdirektör

Sidan uppdaterad 2017-02-15