Inspirerande företagsamhet i gammal industrimiljö

Nyligen besökte tjänstemän från Varbergs kommun Claes Dahlgren som driver fastighetsbolaget Baleno Fastighets AB.

Bolagets fastigheter ligger på Birger Svenssons väg i Lassabackaområdet och består av två stora enheter, dels Team Sportia-huset och dels Brukstorget som består av de klassiska gamla industribyggnaderna i rött tegel som tidigare inrymde Gunnebo stållinefabrik.

Baleno övertog marken och fastigheterna i området 2004. År 2007 satte man igång med det stora utvecklingsarbetet som innebar att rusta upp de gamla industribyggnaderna till moderna lokaler som kunde fyllas med verksamheter som gav liv och rörelse åt området. Claes berättar att de tidigt såg charmen i de gamla tegelbyggnaderna och ville i möjligaste mån behålla den sköna brukskänslan som ju redan satt i väggarna. År 2010 stod även den nya Team Sportia-byggnaden färdig.

Man har verkligen lyckats bevara och förädla charmen i bruksområdet och idag har Baleno totalt 34 hyresgäster med verksamheter som i många fall kompletterar varandra. Bowling, lekland, leksaker, fotoateljé, träningsanläggning, sportbutik,  secondhand-butik, blomsterhandel, frisörer, restauranger, tårtbutik m.m.

Verksamheterna marknadsför sig gärna gemensamt och då under namnet Brukstorget. Det pågår ständigt ett arbete med att utveckla området och varje månad träffas hyresgästerna för att testa nya spännande idéer.

Claes Dahlgren menar att området har väldigt stor potential och att man fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. - Varberg växer och det behövs hela tiden fler verksamheter för att täcka de behov som ett ökat invånarantal innebär. Baleno har platsen och idéerna och Claes hoppas att de får möjlighet att göra de investeringar som krävs för att förverkliga dem.

Sidan uppdaterad 2017-10-06