Pristagare 2017

Över 700 gäster var på plats för att applådera Varbergs näringsliv under årets VarbergsGala!

13 företag och företagare fick ta emot välförtjänta utmärkelser för sina prestationer. Ett stort tack till alla gäster och medverkande som gjorde detta möjligt ett 12:e år! Och framför allt, grattis alla pristagare!


Årets Lantbruksföretagare 2017

LRF har utsett Årets Lantbruksföretagare 2017 till Bodil Andersson & Raimo Einosson, Warberg Tomat.

Med motiveringen:
"Årets Lantbruksföretag i Varberg är ett familjeföretag som vuxit och utvecklat sitt företag de senaste åren. De har utökat sin specialiserade odling av tomater och gurka till att nu omfatta kryddodling och flera andra grönsaker. Företagets verksamhet finns där en stor byggnation av motorväg och riksvägar gjorts, detta har företaget använt som en tillgång.

Den senaste investeringen är i en ny gårdsbutik och ett eget bageri. Genom denna möter de kundernas ökade efterfrågan på lokalproducerade och även ekologiska produkter.

I gårdsbutiken säljs inte bara egenodlade grönsaker och bröd från bageriet utan även deras egna mångfaldigt prisade inläggningar, kryddblandningar och marmelader.

Företaget saluför också i butiken lokala produkter från andra lokala producenter."


Årets Kreativa Företagare 2017



Årets vinnare är Vännerna i Viken! 

Med motiveringen:
”Priset till årets kreativa går i år till en kreativ samverkan. Från norr till söder med mycket hjärta och salta vindar har årets vinnare lyckats tillsammans. Man har gått från att samverka som en gemensam röst till att kreera gemensamma aktiviteter tillsammans i detta fallet en vin vin situation. Glädjen att ha roligt tillsammans gör att kreativiteten flödar vilket märks på antalet besökare i viken, Apelviken."


Årets Köpman 2017

Styrelsen i Varberg Handel tilldelar utmärkelsen Årets Köpmän 2017 till Hans och Ulf Victorin, Victorins Guld.

Med motiveringen:
"Till årets köpmän 2017 har Varberg Handel utsett bröderna Hans och Ulf Victorin som leder Victorins Guld. Företaget startades 1908 av farfar John Victorin och bröderna tog över 1978. Företaget ägs sedan 2016 av ”Online brand” i vilket bröderna nu är delägare. Detta innebär att man rustat sig för framtidens handel med ett företag som driver både online handel och fysiska butiker."


Årets Besöksnäringsföretag 2017



Årets besöksnäringsföretag 2017 är Strömma Farmlodge! 

Med motiveringen:
"Årets Besöksnäringsföretag i Varberg är etablerat sedan tre år tillbaka. På kort tid har de växt fram som en självklar attraktiv destination som attraherar folk från hela Sverige. Entreprenören är modig och är framgångsrik i att marknadsföra sig via innovativa evenemang, konserter och ett intressant flöde i sociala medier och genom nyskapande samarbeten med andra kreativa samskapare. Man har även under året initierat ett nytt besöksnäringsnätverk som enar och gynnar lokala kluster för större gemensam räckvidd och framgång. Verksamheten vilar på flera ben och man satsar ständigt på utvecklingsarbete." 


Årets Energi- och Miljöföretag 2017

EMCs Energi- och Miljöpris 2017 tilldelas Varbergs Stadshotell & Asia Spa!

Med motiveringen:
"Med ett grepp som spänner över hela verksamheten har Varbergs Stadshotell & Asia Spa visat att de tar hållbarhetsfrågorna på allvar. De har minskat användningen av såväl el, vatten och kemikalier, som mängden sopor, per gäst. Engångsprodukter är i princip borta, och produkter märkta med Svanen och Fairtrade, liksom närproducerat, utgör en stor del av sortimentet. De har ett stort socialt engagemang där anställning av olika nationaliteter och integration av nyanlända ses som en självklarhet. De har även ett stort lokalt engagemang för skolungdomar och föreningsliv. Med sin förmåga att förankra hållbarhetsfrågorna i hela verksamheten är Varbergs Stadshotell & Asia Spa en förebild för många företag såväl i besöksnäringsbranschen som i övriga branscher."


Årets Fastighetsägare 2017



Mottagare av utmärkelsen Årets fastighetsägare 2017 är Tage och Söner!

Med motiveringen:
"Tage och Söner Byggnads AB är värda ett stort tack och en eloge för det sätt man återbebyggt den brandhärjade fastigheten i kvarteret Guldsmeden med adress Prästgatan 28 i centrala Varberg. Man har här velat knyta an till stadskärnans karaktär och äldre byggnadstradition. De sammanbyggda huskropparna vittnar om, att byggherren bemödat sig om att skapa en fastighet som väl smälter in iden omgivande centrumbebyggelsen, och som förstärker centrums attraktivitet. Det sätt som Tage och Söner genomfört denna byggnation bör tjäna som föredöme för andra som står i begrepp att bygga nytt. Ett ytterligare plus är att fastigheterna har uppförts med hyresrätter.

Tage och Söner Byggnads AB uppfyller väl samtliga fem kriterier som gäller för att få priset "Årets Fastighetsägare".


Årets Företagare 2017

Vi applåderar Årets Företagare i Varberg - Vertiseit AB!

Med motiveringen:
"Årets Företagare hör till de papperslösa. Men både ettor och nollor är lika eftertraktade i det här företaget.

Och man gillar hårda pix på en tuff marknad. För Årets Företagare är inte avskärmat från yttervärlden.

Utan har extrem synlighet som affärsidé. Med rejäl ökning varje år är man prio ett på marknaden

för digital information. På både små och stora skärmar."



Årets Unga Företagare 2017

Vi applåderar Årets Unga Företagare i Varberg Carl-Philip Bos, Mark och Trädgårdsservice AB!

Med motiveringen:
"Årets Unga Företagare tillhör släktet perenna. De som skjuter nya skott varje vår och blommar ut för fullt under den ljusa årstiden och inte ligger man i träda under vintern heller. Då är det vita jobb som gäller. Affärsidén är att gräset alltid är grönare på andra sidan vägen. För är det grönt, då finns det jobb. Årets Unga Företagare har gjort klipp i drygt 15 år och alltid varit på grön kvist trots sin späda ålder på knappt 30." 



Årets Nyföretagare 2017



Årets Nyföretagare i Varberg 2017 är Sabina Grubbeson som startat stiftelsen Loza Foundation!

Med motiveringen:
"Priset för Årets nyföretagare går till en entreprenör som har ett brinnande engagemang och en enastående förmåga att driva igenom det hon har föresatt sig att göra, oavsett vilka hinder som dyker upp på vägen. Och hon har valt att göra något som är svårt, riktigt svårt. Men varje utmaning har hon jobbat sig igenom med envishet och med ögonen fästa på målet.

Under det senaste året har Årets nyföretagare visat att man kan använda entreprenörskap till så mycket mer än att starta företag. Med entreprenörskap kan man förändra världen en smula. Och när en entreprenör bestämmer sig för att förändra världen – då går det undan!"



Årets CONNECT-företag 2017



Årets CONNECT-företag 2017 är Vincents som drivs av Vincent Schaffler!

Med motiveringen:
"Företagaren är en exceptionell entreprenör som arbetar med en fantastisk drivkraft och högt satta mål samtidigt som han är medveten om vikten av struktur.

 Årets Connect-företag 2017 hade precis övergett sitt gamla produktsortiment för att uteslutande satsa på en ny produkt med stor marknadspotential. Man valde att påbörja Connects tillväxtprogram FöretagsAcceleratorn® för att lägga en plan med målet att bli marknadsledande.

 Genom Connects program har företaget fått handfast hjälp att förvandla visioner till verklighet. Med individuell handledning och konkreta strategier har företagets alla delar granskats för att finna vägar framåt. Företaget får utmärkelsen för ett ambitiöst, läraktigt och ödmjukt förhållningssätt. Man har redan sprängt 100 miljoners gränsen och står rustade att fortsätta denna fina utveckling!"


Årets näringslivsprofil 2017 engagerar



Årets näringslivsprofil 2017 är Ann Rydholm! 

Med motiveringen:
"Det som gör årets profil unik är att hen har ett stort hjärta och är en viktig kraft för företagande. Ansvarstagandet är utöver det vanliga och det finns ett brinnande intresse för att utvecklas, tänka nya marknader och få företag att växa, oavsett bransch.

Näringslivsprofilen har under många år inspirerat andra och engagerar företagandet i många nätverk för Varbergs bästa utveckling.

Profilen står för hållbarhet, kreativitet och bidrar med stor kompetens och styrka, oavsett sammanhang.

I rollen finns många utmaningar i tuff miljö och tufft klimat. Vad sägs om samarbete med polarforskare och tillgång till eget klimatlabb."



Varbergs Krögarförening uppmärksammar 2017

Varbergs krögarförening uppmärksammar 2017 till Per Ädel och företaget Ädel smak by Per 

Med motiveringen:
"Efter många år inom restaurangbranschen i Varberg, så startade han för flera år sedan eget. Dock inte som krögare utan inom dryckesvärlden. Med stor passion har han under många år föreläst och haft provningar. Han har utvecklat både sig själv, allmänheten och restaurangpersonal. Idag är han Sveriges rom-ambassadör!" 


Årets samarbete för framtiden 2017

PS-priset ”Årets samarbete för framtiden” 2017 går till Jimmy Claesson och RM Kylteknik!

Med motiveringen:
"Företaget RM Kylteknik och Jimmy Claesson har på ett fantastiskt sätt tagit emot och utbildat våra kylelever från PS under ett flertal år. Företaget lägger på det sätt grunden till att förbereda våra elever för det kommande yrkeslivet som kylmontörer.

Jimmy Klasson är en oerhört god förebild och stärker samarbetet mellan skola och arbetsplats på ett föredömligt sätt. Tack vare företagets hjälp utbildar PS anställningsbara elever som går direkt ut till arbetslivet.

Tack Jimmy!"

Nominerades av Mattias Gellerstedt och Helena Sigvardsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-14