Innovationscheckar

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Coompanion Halland har hand om så kallade innovationscheckar på 100 000:- från Vinnova som kan användas till att köpa in extern hjälp från forskningsinstitut, universitet/ högskolor eller privata konsulter. 

Det kan handla om allt från att undersöka möjligheterna att utveckla nya produkter och tjänster till koncept och idéer som möter nya samhällsbehov. Det skulle också kunna vara att utforska nya affärsmodeller, utveckla processer och nya organisatoriska lösningar, nya partnerskap och samverkansmodeller eller att utforma strategier för era immateriella tillgångar.

Checkarna som Coompanion förmedlar vänder sig till kooperativa företag med minst 3 anställda/ medlemmar, minst 3 företag som samarbetar kooperativt och ideella föreningar med näringsverksamhet som arbetar kooperativt.

Hör av dig till Coompanion Halland för att få mer information om checkarna och hur du ansöker.
Kontakta Kajsa vik på kajsa@coompanion.se eller 0346-450 140.

Läsa mer kan du göra här: halland.coompanion.se

Sidan uppdaterad 2017-09-27