Lokala riktlinjer för alkoholservering

Den 1 januari 2013 trädde nya lokala riktlinjer för Varbergs kommun i kraft.

De huvudsakliga förändringarna i förhållande till nuvarande riktlinjer berör serveringstider, s k festivaltillstånd, alkoholpolitiska hänsyn, brandsäkerhet samt krav på utbildning.

LÄS MER OM RIKTLINJERNA 

Sidan uppdaterad 2016-08-26