Näringslivets hus

Näringslivets hus ligger på Västra Vallgatan 39 i Varberg.
Samlat på ett ställe, vilket gör det lätt för dig att hamna rätt.

Här hittar du...
 

NÄRINGSLIVSSERVICE
Allt som rör näringslivet i Varberg.
E-POST: naringsliv@marknadvarberg.se
TEL: 0340-86815

ALMI FÖRETAGSPARTNER
Utveckling och finansiering.
Annicka Isaksson
TEL: 076-833 34 02

NYFÖRETAGARCENTRUM
Starta-eget-rådgivning 
TEL: 0340-85183

 

Du kan även boka möte med...

EXPORTRÅDET >
 
STYRELSEAKADEMIEN >
 
SVENSKT NÄRINGSLIV >

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN >Välkommen att hälsa på eller kontakta någon på Näringslivets hus!

Sidan uppdaterad 2016-11-10