Organisationer & nätverk

Hitta resurser som är bra för företaget. Kör inte fast. Ditt nätverk kan hjälpa dig att lösa det där knixiga problemet.

Näringslivs- och destinationskontoret utgör en mötesplats. Här hittar du den person du söker. Vi bygger nätverk lokalt, regionalt och till och med globalt. Nedan finns en handfull bra kontakter. Hör av dig om du saknar någon eller något så hjälper vi dig.

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
ALMI erbjuder rådgivning, kompetensutveckling, finansieringslösningar och kontaktförmedling för att stärka och utveckla det halländska näringslivet.
Kom i kontakt med Almi genom telefon 0771-55 85 00.

CONNECT VÄST
CONNECT är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. Connect Väst finns representerade och aktiva i Varberg.
TEL: 0340-590 301

COOMPANION
Vi hjälper människor som vill starta och driva företag tillsammans med andra. Hos oss kan ni få råd genom alla steg i startprocessen, från idé till aktivt företag. Vår rådgivning är kostnadsfri. Kontaktperson är Kajsa Vik.
TEL: 0340-477 65.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Enterprise Europe Network erbjuder företagare: INFORMATION och rådgivning om EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, FÖRMEDLING av internationella affärskontakter, främst EU
SERVICE vid teknik- och forskningssamarbete
TEL: Business Region Gothenburg, 031 - 61 24 18

ENERGI- o MILJÖCENTRUM 
Energi- och Miljöcentrum, EMC är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Det är en icke-offentligt knuten, ideell föreningen som är politiskt obunden. Medlemskap är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag.

EMC anordnar bland annat en frukostträff varje månad med 20 - 50 deltagare. På dessa seminarier tas områden upp som det lokala näringslivet efterfrågar, allt från fastigheters energiförbrukning till grön IT och belysningsfrågor.
E-POST: www.emcvarberg.se 

ESBRI
Allt som rör entreprenörskap, innovation och småföretag. ESBRI ger ut tidningar, arrangerar evenemang m m.
TEL: 08-4587803
E-POST: christina.eriksson@esbri.se

BUSINESS SWEDEN
Representerat i Halland och Varberg av Oleg Zastenker
TEL: 0708 94 92 02
E-POST: oleg.zastenker@swedishtrade.se
ADRESS: Business Sweden, Almi Företagspartner, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad

FÖRETAGARNA VARBERG
Företagarna är en medlemsorganisation som stöttar företagen med bl a juridisk hjälp. De bedriver också en omfattande opinionsbildning för företagandet i Sverige.
E-POST: varberg@foretagarna.se

HÄLSOTEKNIKALLIANSEN
Ett nätverk av företag och organisationer i sydvästra Sverige med unika kompetenser, produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.
www.halsoteknik.com

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Näringslivsservice vid Högskolan i Halmstad samarbetar med företag i Varberg för att på ett konkret sätt medverka till produkt och tjänsteutveckling med hjälp av högskolor, branschforskningsinstitut m.fl.
Högskolan initierar också olika projekt samt förmedlar projektarbeten för högskoleelever ute i företagen.
Tag kontakt med Stella Erlandsson.
TEL: 035-16 73 89 alt. 070-673 03 88.

QNIV - KVINNLIGT NÄTVERK I VARBERG
QNIV är en ideell förening med kvinnligt företagande i fokus, dvs att kvinnor och män ska ha samma villkor och förutsättningar för att driva företag. De har 91 medlemmar och ordnar seminarier, utbildningar och andra aktviteter. Kontaktperson är Helen Andersson.
TEL: 0340-34234 alt. 0708-301391

REGION HALLAND
Region Halland är ett kommunalförbund som varit igång sedan 1 januari 2003. Medlemmar är de halländska kommunerna samt landstinget. Syftet är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och tillväxt i Halland. För att stärka näringslivet i Halland har ett Tillväxtprogram tagits fram. Läs mer om det här. Region Hallands tillväxtprogram

SKATTEVERKET
Skatteverket erbjuder gratis information och kan svara på frågor om t.ex. att starta eget, F-skatt och moms.
Här hittar du samlad information om hur det går till att starta ett företag, vilka regler som gäller under tiden du driver företaget och hur du en dag avslutar verksamheten.

STYRELSEAKADEMIEN HALLAND
StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.
Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. Kontaktperson i Varberg är EvaLotta Petersson
TEL: 0340-86817

SVENSK HANDEL
Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv och har ca 13 000 medlemsföretag i Sverige inom parti- och detaljhandel. Som organisation är det den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtalen med fackförbunden.

Svensk Handel erbjuder sina medlemmar arbetsrättslig och affärsjuridisk service, säkerhetslösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning av olika slag. Målet är att stärka inte bara handeln i samhället utan också medlemmarnas lönsamhet. Arbetet sker via lobbying och opinionsbildning för att förstärka handelns röst gentemot politiker, myndigheter, media och allmänhet. Lokalt i Varberg företräds Svensk Handel av Hans Nilsson.
TEL: 0340-679151

SVENSKT NÄRINGSLIV
Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder cirka 57 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 48 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Regionchefen i Halland heter Mikael Kulanko.
TEL: 035-18 20 40.

UNG FÖRETAGSAMHET
Är du mellan 16-20 år och sugen på att testa din egen företagsamhet på skoltid? Ung Företagsamhet ger dig chansen att - under ett år - gå från idé till verklighet och starta, driva samt avveckla ett riktigt företag. Kontaktperson är Paulin Rubensson.
TEL: 035-18 20 43.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en kommersiell näringslivsorganisation med närmare 2 700 företag som medlemmar. Handelskammarens mål är att göra största möjliga nytta för det Västsvenska näringslivet. Det gör vi genom att jobba både med Affärer och Tillväxt.
Det finns en rad tillväxtfrågor där ett företags konkurrenskraft påverkas av beslut som fattas utanför kontoret/fabriken. Det kan handla om infrastruktur- och kompetensfrågor. Där är Handelskammaren det västsvenska näringslivets röst.
Handelskammaren erbjuder stöd i affärsutvecklingsprocessen. Tjänster som kontaktskapande och problemlösande affärsnätverk, utbildningar, affärsservice samt stöd vid internationella affärer.
Kontaktperson är Joacim Carlson, Regionchef
TEL: 0340-12390.

EXPORTKLUBBEN HALLAND
Business Sweden (f.d. Exportrådet). tillsammans med Falkenbergs Näringsliv, Marknad Varberg, Region Halland, Västsvenska Handelskammaren, Sparbankerna i Falkenberg och Varberg planerar att starta ett nätverk för exporterande företag. Syftet är att supporta Hallands företag i internationell marknadsutveckling. 

Vi vill att ditt företag ska växa och tror att tillväxt på nya marknader utomlands är rätt väg att gå. Arbetsnamnet för den nya organisationen är ”Exportklubben”.

Exportklubben är ett nätverk av erfarna företagare i Halland med intresse och ambition att utveckla sitt företag till ett växande internationellt bolag. Nätverket ska samla företag som redan idag har en omsättning från någon eller några exportmarknader.  

Sidan uppdaterad 2018-01-29