VarbergsMorgon 2013

Enkät till deltagarna på VarbergsMorgon 2013

I Marknad Varbergs uppdrag ingår att ordna mötesplatser för näringslivet i Varberg. Mötesplatserna ska generera kontakter företag emellan, mellan företag och offentliga organisationer och andra aktörer. VarbergsMorgon är en av dessa mötesplatser och för att veta att vi jobbar på rätt sätt, vill vi ha dina synpunkter.

(Klicka i rutan som motsvarar din åsikt på en skala där 2=inte är bra och 5=mycket bra.)