Praktikplatser i samarbete mellan näringsliv och Arbetscentrum Varbergs Kommun

Ett samarbete mellan näringsliv och Arbetscentrum Varbergs Kommun. Var med och stötta en person till utveckling och självförsörjning.

Arbetscentrum hjälper och stöttar personer som har insats från Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen.

För att komma vidare till ett arbete hjälper vi dem att komma igång med att hitta praktikplatser inom alla möjliga branscher. 

Vi har sedan många år ett väletablerat samarbete med många företag i Varberg men vi alltid i behov av nya samarbetspartners.

En coach från oss finns med hela uppdragstiden, coachens uppgift är att stötta såväl praktikant som er företagare.

Coachen är med och ser till att förklara uppdraget för er handledare på företaget samt har ansvar för att allt kringarbete är ordnat (praktikanterna är försäkrade via oss).

Skulle frågor eller problem uppstå är det vi på Arbetscentrum som ansvarar för att åtgärda situationen.

Det är alltså viktigt från vår sida att en god dialog finns mellan oss på Arbetscentrum och er på företaget.

Vi ger även vid behov eller önskemål stöttning till handledare för att hjälpa till att ge trygghet i den rollen.

Under åren har vi sett många som gått till arbete efter sin praktik vilket för er kan innebära en sund rekrytering där ni lär känna praktikanten under tiden hos er.

 

Naturligtvis är samarbetet frivilligt och även kostnadsfritt.

 

Är ni intresserade av ett samarbete kontakta gärna Per för mer information.

 

KONTAKT:

Per Bånghäll

Arbetsmarknadssamordnare Varbergs Kommun

Tel 070-56649008 Mail: per.banghall@varberg.se

Sidan uppdaterad 2017-02-22