Varbergs kommun vill bli bättre på att ge service till företagen!

Den 7/9 och den 4/10 genomför drygt 200 av Varbergs kommuns anställda med företagskontakter en utbildning för att bidra till ett bättre företagsklimat. 

8 av 10 företag i Varberg har kontakt med kommunen varje år, med olika typer av ärenden, tillsammans med olika förvaltningar. Det är mycket viktigt med en bra dialog och kommunikation vid varje möte oavsett ärendets karaktär.  

Utbildningen Kundresan
Marknad Varberg har sedan början av året skapat en tydligare struktur för hur företagsfrågorna inom kommunens förvaltningar skall ledas. Endagsutbildningen
Kundresan är en del i det övergripande arbetet där deltagarna får inspiration, verktyg och lust att testa nya sätt att höja servicenivån i sitt dagliga arbete över för­valtningsgränserna. Programmet inkluderar information från kommunledningen, kunskap om näringslivets förutsättningar idag, utbildning om service och kultur, medveten kommunikation och gruppövningar. Utbildningen skall bidra till förståelse för hur varje enskild tjänsteman bidra till att skapa ett bättre företagsklimat i Varberg. Utbildningen tar fasta på att uppnå Varbergs kommuns vision, att genom nytänkande, framåtanda, kunskap och mod bli västkustens kreativa mittpunkt.

Kommundirektör Carl Bartler signalerar tydligt till alla medarbetare i kommunen om vikten av mod och nytänkande, och att vi måste anpassa oss och ta till oss utvecklingen som sker. Utveckling tillsammans med företagen och för företagen.

Näringslivsdirektör Martin Andersson är en av dem som försöker hålla sig uppdaterad om företagens behov. Han intygar att det går bra för företagen i Varberg, sysselsättningen är hög och många vill satsa mer och expandera. Men i takt med att företagen växer uppstår utmaningar som vi på kommunen behöver hjälpa till med.

Jobbar för att bli bättre
Företagsklimatet i Varberg mäts bland annat i Svenskt Näringslivs ranking och i SKL:s mätning insikt där störst påverkan finns vid handläggning, information, avgifter, samordning och kommunikation. Här jobbar vi på kommunen för att bli mycket bättre.

Tidigare i år genomfördes 90 djupintervjuer med företag i kommunen. Utifrån resultaten verkställer respektive förvaltning åtgärder för att åstadkomma förbättringar. Det kan handla om allt från att nyanställa ärendemottagare, att se över kommunikation och information på hemsidan, att tillgängliggöra lotsen eller jobba med fördjupningsutbildning inom bemötande och service.

Varbergs kommun är en kommun i stark utveckling, många vill flytta hit, många vill bygga och det går bra för våra företag, de vill utvecklas och växa. Detta ställer höga krav på vår kommunala organisation som vi skall försöka möta på så bra sätt som möjligt med den laguppställning vi har. 

 

Sidan uppdaterad 2017-10-04